30. juni er frist for kanditater til årets blues-udgivelse

Arbejdet med at finde frem til DMA-prisen “Årets Blues udgivelse” er gået i gang.

Hvis der er musikere med en eller flere udgivelser, som de vil have til vurdering i forbindelse med Danish Music Award Blues 2017,
skal de sende – eller aflevere personligt – 6 cd-eksemplarer af udgivelsen senest 30. juni til:

JazzDanmark att. Marga Bokelund
Nybrogade 12, 2.
1203 København K.

Kriterierne for udgivelserne er følgende:

– Udgivelserne skal være fra perioden 1. juli 2016 til og med 31. juni 2017.
– Kapelmester skal være dansk, hvilket vil sige født eller fast bosiddende i Danmark.
– Hovedsolist skal være dansk, hvilket vil sige født eller fast bosiddende i Danmark,
eller have væsentligt tilknytningsforhold til Danmark.
– Udgivelserne skal være af minimum 30 minutters varighed.
– Musikken må ikke have været udgivet før.

Danish Music Awards Blues 2017 afholdes i år på Turbinen i Randers, lørdag 12. august.

 

– – –
Mike Andersen – er tidligere løbet med Blues-palmerne.