731 bands har søgt om at spille på SPOT Festivalen 2006

Postsække- og kasser propfyldt med ansøgninger og cd’er fra danske og nordiske bands fyldte godt op på ROSAs kontorer, da fristen for at søge om spilletid på SPOT Festivalen udløb onsdag 18. januar: 731 orkestre lyder det endelige ansøgningstal, nu da de mange breve og småpakker med ansøgninger er registrerede.

Der er tale om en markant stigning i interessen for at være med på SPOT Festivalen – stigningen er på hele 44 procent. Sidste år søgte 506 acts om at deltage – og det er tredje år i træk, at ROSA modtager over 500 ansøgninger.

– Først og fremmest er vi imponerede over den omfattende produktion og mængder af energi og ambitioner musiklivet her udtrykker. I de kommende dage får musikudvalget hænderne særdeles fulde med at finde frem til de bedste præsentationer. Det er positivt, at tilliden til SPOT Festivalen som platform hermed bliver understreget, siger Gunnar Madsen, leder af ROSA, der arrangerer festivalen.

– Men det kan godt bekymre mig lidt, at vi på den ene side i år skal håndtere mere end 40 procent flere ansøgere samtidigt med, at vi må konstatere en vigende opbakning fra statens side. Jeg håber snart, at den friske luft, som kulturminister Brian Mikkelsen angiveligt ville tilføre dansk kultur med den omfattende kunststøttereform for tre år siden, også vil komme til udtryk i en opdatering i støtten til rytmisk musik. Her tænker jeg naturligvis også på SPOT Festivalens fundament som formidlingsled, således som den positivt blev fremhævet i den nyligt udsendte Rambøll-rapport. Men under alle omstændigheder vil vi nu gøre alt hvad vi kan for at gennemføre SPOT 2006 til alles tilfredshed, siger Gunnar Madsen.

 

Det eksterne lytteudvalg – og udvalgets sekretær,
der er uden stemmeret – er fra venstre: Mads
Mulvad, Carsten Holm, Jesper Brodersen
(sekrtetær) og Pernille Rosendahl.
(Foto: Hans Henrik Albek)

Et eksternt lytteudvalg er nu gået i gang med at udvælge orkestre til SPOT Festivalen blandt de mange ansøgere, og igen i år består udvalget af tre kompetente personligheder fra det danske musikmiljø: Danmarks Radios Carsten Holm, der gennem flere år har været vært for DR P3’s direkte udsendelser fra SPOT Festivalen og til daglig er radiovært på P3 Public Søndag – den tidligere hovedkraft i det nu opløste danske succesband Swan Lee, sangerinden Pernille Rosendahl – og endelig lederen af det regionale spillested Studenterhuset i Aalborg, Mads Mulvad. Desuden er Jesper Brodersen fra ROSA sekretær for det eksterne udvalg.

Sidste år kunne SPOT Festivalen byde på i alt 107 danske og nordiske koncerter.

De første navne til festivalen – der foregår 2. og 3. juni i og omkring Musikhuset Aarhus og Ridehuset samt på centrale spillesteder i Århus – bliver offentliggjort i næste måned, og det færdige musikprogram skulle ligge klart ved udgangen af april.