Eksport af Under Byen-cd

Eksport af Under Byen-cd
Under Byens kommende cd ”Samme Stof Som Stof”, der udgives i Danmark 6. marts, udkommer i april både i Frankrig (Telescopic), Benelux-landene (Excelsior) og Japan (Ultra Vybe). Desuden udsendes cd’en i Sverige, Norge, Finland og de baltiske lande (Playground), mens resten af det europæiske marked ventes at slutte sig til hen over sommeren. (27/01)