Fokus på vækstlagets behov

Kulturminister Brian Mikkelsen har nedsat et udvalg, der skal fokusere på vækstlagets behov og som skal komme med ideer til initiativer, der kan indgå i en ny musikhandlingsplan – samtidig med at det skal udarbejde et forslag til en overordnet udviklingsstrategi for det rytmiske vækstlag.

Udvalget har ROSAs – og SPOT Festivalens – leder Gunnar Madsen som formand og består ellers af Signe Høirup Wille-Jørgensen (musiker), Martin Buck (MyMusic.dk), Jakob Brixvold (spillestedet Stars), Kenneth Hansen (Copenhagen Jazzfestival), Carsten Holm (DR), Leif Skov (Kunstrådets Musikudvalg) samt Jan Opstrup Poulsen (Kulturministeriet).

–  Jeg glæder mig til at være med til at løse påtrængende opgaver, som har stået lysende klart for os i flere år, siger Gunnars Madsen.

– Og så er jeg meget glad for at kulturministeren har taget dette initiativ på området og har sammensat et bredt funderet udvalg, der kan løse opgaven, siger Gunnar Madsen.

Når udvalget har dykket ned i og beskrevet hvad ”det rytmiske vækstlag” dækker over, skal man efterfølgende se på hvordan man støtter vækstlaget bedst muligt – og hvordan støtten får den bedste og mest mærkbare effekt.