Geiger og ROSA

Geiger er et anderledes musikblad. Et supplement til de musikblade, der allerede findes inden for rockområdet, fordi Geiger tager sig den redaktionelle frihed at lade de kommercielle vinkler være underordnet de kunstneriske og kulturpolitiske indgange til musikområdet.

Det initiativ støtter ROSA. Ikke kun fordi vi synes det passer fint med vores egen målsætning, men også fordi vi tror på, at Geiger seriøst vil indkredse og tage fat i nogle musikalske

Geiger vol. 4

nicher, emner og temaer, der kun meget beskedent vil få spalteplads andetsteds.

Geiger udkommer tre-fire gange årligt på initiativ af en fem mand stor redaktion med tilhørende skribenter.

Derudover kan man læse anmeldelser og artikler på Geiger, som ikke har været offentliggjort i de trykte udgaver, lige som hjemmesiden også indeholder

Geiger vol. 8

debatforum og omtale af de “Øre-for-øre”-arrangementer som Geiger arrangerer rundt om i landet.

I hvert nummer har ROSA desuden sin egen lille sektion, hvor relevante musik/musikpolitiske spørgsmål vil blive taget under behandling.

Geiger vol. 9

Abonnement:
Geiger ligger fremme på diverse musik­biblioteker, spillesteder og i særlige plade­forretninger rundt om i landet. Men man kan også abonnere på Geiger:

Det gøres ved at maile til rosa@rosa.org, hvorefter vi tilsender de interesserede informationsbrev og giroindbetalingskort:
Geiger ER gratis, man skal blot betale for forsendelsen.