Grøn Spot – en utvetydig succes!!

Grøn Spot – en utvetydig succes!!
Nils Åkesson

I takt med at Grøn Koncert-karavanen har kørt gennem det danske sommerland, står det klart, at den nye scene ”Grøn Spot” har lagt en velkommen dimension til konceptet.

I Århus var det tydeligt – og ved de sidste tre koncerter (Blokhus, Næstved og København) var der ingen tvivl: Publikum hilste Grøn Spot-scenen, Junior Senior, Swan Lee, Superheroes og ikke mindst Banjos Likørstue velkommen.

Swan Lee

Men det var ikke kun det helt unge publikum, der vendte nakken til den store scene i pauserne:
– Mange kom for at se os. Men der var også mange nye publikummer, simpelthen fordi den nye scene er kommet til. Jeg tror, at det overvejende var det gængse betalende Grøn Koncert-publikum der var der, men at de også lyttede til de tre bands på Grøn Spot-scenen”, sagde Pernille Rosendahl fra Swan Lee umiddelbart efter koncerten i Blokhus. Guitaristen Jonas Struck fortsætter:
– Publikum var virkelig søde, de var virkelig ”på”. Jeg tror Pernille har ret: Det er helt sikkert, at vi med Grøn Spot også har fået et nyt publikum.

Junior Senior

De tre bands trivedes på den tilpas store scene og alle er enige om, at det har været en overraskende god oplevelse.
Til trods for den utaknemmelige opgave det er at spille først, fik Junior Senior både en god oplevelse og værdifuld erfaring med at spille større koncerter. Superheroes var, trods en lidt skeptisk indstilling til Grøn Koncert, glade for at spille på Grøn Spot. Asger Tarpgaard udtaler:

Superheroes

– Vi har aldrig været på Grøn Koncert, men vi mener Grøn Spot er et godt initiativ. Umiddelbart synes vi, det var lidt mærkeligt, men måske netop derfor har vi spillet mere afslappet og har faktisk haft det ret sjovt. Hos Superheroes er det lysten der driver værket, og da vi først fandt ud af hvilke bands der spillede, var vi med på ideen. Vi har også nået et nyt publikum, men det er svært at sige om det kaster noget af sig. Superheroes er et hårdt arbejdende band, og Grøn Spot er en del af benarbejdet.

God forlovelse
Gunnar Madsen – ROSA’s daglige leder – er yderst tilfreds med den første Grøn Spot og samarbejdet med Muskelsvindfonden:

Banjos Likørstue:
konferenciers af
den grumme slags

– Vi har haft frie hænder til at organisere scenen og booke musikken og har kunnet bruge egne folk til at afvikle koncerterne. Det har medvirket til, at de tre bands har følt sig i gode hænder og samtidigt understreget oplevelsen af, at det er dem selv, der samler publikum.

Gunnar Madsen betoner at Grøn Spot – i lighed med ROSAs årlige SPOT Festival i Århus – er til for at sætte fokus på nye bands på vej frem, og at de ydre rammer var tilpasset de tre bands og deres mulighed for at nå et større publikum.

Swan Lee på hjemmebane
i Valbyparken

– Vi mener, det er de rigtige bands, vi har præsenteret. Samtidig har det været vigtigt for de tre bands at føle, at de ikke modarbejder sig selv eller Grøn Koncert-konceptet.

– Vi har PR-mæssigt kørt en lav profil i år –både fordi vi var usikre på, hvordan publikum ville modtage scenen, men også som modvægt til den lidt forkrampede måde musik idag lanceres i medierne. Udgangspunktet har været musikken. Derfor en stor hånd til Muskelsvindlerne, som har vist forståelse og fremsyn ved at gå ind i samarbejdet.

Gunnar Madsen ser meget gerne Grøn Spot gentaget til næste år. Samme koncept, men gerne med et fjerde band. Og gerne udbygget med f.eks. info-boder om andre danske up-coming bands. Men der er også et musik-politisk sigte med Grøn Spot:

– Der skal bakkes op om de kreative kræfter. Og i disse tider, hvor der er manglende politisk vilje og usikkerhed, må musiklivets aktører stå sammen for fællesskabets ansvar. Gennem samarbejder som f.eks Grøn Spot kan vi konsolidere den nyere musik, udvikle ressourcerne og stimulere musikkens baglande i forhold til kulturpolitikken, slutter en alvorlig, men tilfreds Gunnar Madsen.

Fotos: Nils Åkesson