GUNNAR K. MADSEN

Daglig leder

gunnar@rosa.org

Gunnar er født i 1954 og været næsten hele musikpalletten rundt – bortset fra selv at stå på scenen: Han var gennem 12 år roadie, booker, chauffør og tour­manager for bl.a. TV-2 og Kliché. Desuden er musikudvalgs- og bestyrelses­posterne flydt til i lind strøm siden han som 16-årig gik ind i Haderslev Jazzklub:

Århus Kommunes rytmiske udvalg (1979-82), leder af Aarhus Musikkontor (1979-81), medsstifter af De Danske Musikkontorer og Transsportstøtten (1980), sekretær for spillestedssammenslutningen Samspil (1984-90), bestyrelsesmedlem i repræsentantskabet for Statens Musikråd siden 1987, medstifter og formand for Levende Musik i Skolen siden 1994, medstifter af Dansk Musikårbog og af MxP (musikeksportinitiativet), initiativtager til Det Mobile Øvelokale og til Statens Musikråds første konference vedr. dansk musik i udlandet (1991), medlem af repræsentantskabet bag LIPA (Liverpool Arts Institute), medlem af ScanBeat og Nordisk Arrangørforum og formand for Husets Musikteater/VoxHall i Aarhus siden 1995.

Desuden var Gunnar medlem af ”cigarklubben” vedr. spillestedslovgivningen samt Statens Musikråds arbejdsgruppe vedr. Regionale Spillesteder, medlem af musikrådets arbejdsudvalg for Efteruddannelses­området og konsulent for Herning Kommune og Bornholms Amt vedr. start af spillestedet Fermaten og Bornholms Musikhus. Medudgiver af bøgerne ”Spillets regler” og ”At bygge øvelokale”.
Gunnar har exam. art i Dansk Litteratur og har desuden været spejderleder gennem en årrække.

Gunnar var med til at starte ROSA i 1981, var ROSA-formand fra 1984-90 og har været daglig ROSA-leder siden 1991. Han blev i 2013 tildelt hæderspris af DJBFA som “markant personlighed inden for dansk musikliv”.