HENRIETTE HEMMINGSEN

 

Henriette blev født i 1984 i Slagelse. I 2005 indså hun, hvorfor Danmarks
nationalforfatter, H.C. Andersen, betegnede hendes fødested ”Plagelse”.
Hun drog derfor af sted til selv samme forfatters fødeby, Odense, for at
studere Engelsk på Syddansk Universitet, og i 2010 drog hun videre til Aarhus,
hvor hun blev cand. mag. i Æstetik & Kultur.

Fra barnsben har Henriette være nært tilknyttet musikken. Hun kommer
fra en musikalsk familie, og selv har hun sunget i kor, spillet på adskillige
instrumenter og arbejdet som kirkesanger.

 

Det er Henriettes ønske at koble den musiske interesse med hendes faglige kompetencer.
Siden september 2014 har hun derfor været tilknyttet ROSA som PR- og projektmedarbejder. Hun har
bl.a. deltaget i afviklingen af Pop-Pilot 2014 og tilknyttede Producer Camp.

henriette@rosa.org