LEDER: Geiger og ROSA

LEDER: Geiger og ROSA
(Fra Geiger 2, april 2001)

Gunnar Madsen

Hvorfor støtter ROSA – Dansk Rock Samråd et blad som GEIGER?
Svarene er flere, men alle relativt enkle.

Først og fremmest er ROSA gået i samarbejde med personerne bag GEIGER fordi vi tror på, at de seriøst indkredser og tager fat i nogle musikalske nicher, emner og temaer, der kun meget beskedent vil kunne få spalteplads i danske dagblade.

Dernæst fordi vi i flere år har ment, at der mangler et musikmagasin indenfor rockområdet, der – som et supplement til de eksisterende blade – tager sig den redaktionelle frihed til at lade de kommercielle vinkler være underordnet de kunstneriske og kulturpolitiske indgange til musikområdet.

Endelig støtter vi GEIGER, fordi ovennævnte svar også signalerer noget om de værdier, som ROSA selv er et produkt af – og så selvfølgelig fordi der næppe er andre, der vil gribe til læderet i disse tider.

Umiddelbart har vi ikke planer om at bringe læserbreve eller lave et debatforum. Omvendt hører vi meget gerne fra læserne om emner og temaer, der bør behandles i vore spalter.

Vi håber, at vi stille og roligt kan bidrage til, at bladet udvikler sig. Og at vi på ROSA’s sider vil være i stand til at opfange og give plads til de signaler, holdninger, historier og behov vi møder i den del af det danske musikliv, som vi samarbejder med og har et musikpolitisk ansvar for.
Kort sagt – GEIGER er for ROSA også en måde at komme til orde på.

Vores første historie handler om Tina Dickow.
Om en dygtig og spændende kunstner, der sætter handling bag sine ønsker om, at have personlig indflydelse på sin egen kunstneriske og erhvervsmæssige udvikling.
Den proces Tina Dickow har kastet sig ud i omfatter start af eget pladeselskab, egenudgivelse af albummet FUEL og markedsføring af samme.
Det bliver ikke kun en dans på roser for Tina Dickow.
Til gengæld tror vi i ROSA, at chancerne for, at hun vil blomstre gennem et langt musikliv, er stor.

Mest fordi der kun sjældent er nemme genveje til de langtidsholdbare, kunstneriske successer.
Men allermest fordi der som regel står vægtige personligheder bag den bedste musik.

Gunnar K. Madsen
DANSK ROCK SAMRÅD