LEDER: Lang fest – eller tømmermænd

LEDER: Lang fest – eller tømmermænd
(Fra Geiger 9, januar 2004)

MIDEM, musikeksport, musikformidling og ministerfremstød.

Ligger musikkens forjættede lande på den anden side af bjergene?

Er succes på dansk grund en forudsætning for succes i udlandet eller forholder det sig omvendt?

Skal dansk musik tjene kassen hjem til Danmark eller blot til sig selv?

Er der andre værdier end penge på spil, når danske orkestre søger fremmede græsmarker?

National prestige? Musikkens og musikernes udvikling? Kunstneriske impulser?

Kun den enkelte kan svare for sig selv.

Men at der er stor forskel på musikeksport og musikformidling synes klart.
Musikeksport handler først og fremmest om salg, omsætning og salgbarhed.
Musikformidling drejer sig primært om at skabe kontakt og kendskab til – samt oplevelser med – dansk produceret musik.
Formidling af rockmusik sker dog overvejende på kommercielle præmisser. Salget er et nødvendigt redskab for at opnå de formidlingsmæssige mål. Den offentlige støtte til denne musikform er nemlig yderst sparsom.

I slutningen af januar 2004 spenderer Kulturministeriet dog mellem 3 og 5 millioner kroner på et statsligt musikfremstød med rock-og popmusik på musikmessen Midem i Frankrig.

Meningerne om den dyre åbnings-festaften er delte.

ROSA – Dansk Rock Samråd er af den klare opfattelse, at de mange penge er givet rigtig dårligt ud, hvis Midem-showet får lov til at stå alene.

Men: Hvis åbningsfesten følges op af en bred og vedholdende økonomisk opbakning til de danske musikmiljøers produktive kræfter, musiklivets egne dynamiske aktører – ja, så er glædes-rusen lige om hjørnet!

Kulturministeren kan selv afgøre, om han vil lade proppen springe til en god lang fest, eller om han vil nøjes med tømmermænd og hurtigt glemte minder fra en enkelt aftens fest-rus.

Gunnar K. Madsen