LEDER: Musikeksport!

LEDER: Musikeksport!
(Artikel fra Geiger 4, december 2001)

Gunnar Madsen

Begrebet ligger godt for tungen.
Vi skal ha’ solgt noget musik – og der skal handles af i euro, dollars eller yen.

For mange er det fuldstændigt ligegyldigt hvilken musik, der bliver solgt – blot salget er mærkbart, og mange danskere kan mageligt overkomme at buuhe af Brdr. Olsen dagen før et Melodi Grand Prix og dagen efter prise de selvsamme brødres solide kunstneriske udtryk.

At penge er lig kvalitet er gang på gang den faste præmis for det gennemkommercialiserede kulturliv.

Denne leder skal ikke undsige denne præmis’ berettigelse i de rette samenhænge.
Her skal blot for fuld udblæsning tvivles på, om præmisserne og målene er ambitiøse nok.
Er musik i sig selv – og i sin betydning for andre – tjent med blot at være en handelsvare?

Formidling af musik, kunst og kulturværdier er ret beset blot synliggørelse og omsætning af følelser, holdninger, impulser og inspiration. Og en nutidig musikformidling må derfor nødvendigvis tage afsæt i mangfoldigheden og bredden som ER nutidens samfundsmæssige grobund for musikken.

Et af den rytmiske musiks grundvilkår har dog altid været, at stort set al markedsføring og afsætning har været bundet op på privat, kommerciel drift og foretagsomhed. Musikskabelse og -produktion har til gengæld fortrinsvist været båret af ulønnet virksomhed. Frivillighed om man vil. Med andre ord: via kunstnernes egen investering.

En bred formidling af dansk musik må derfor være så bredt funderet som muligt, både når det gælder økonomi, metode og netværk.

Alt i alt fordrer dét en bæredygtig indsats i respekt for musikkens mange udtryksformer samt løbende investeringer i musikkens føromtalte bærende værdier: følelser, holdninger, originalitet, impulser og inspiration.

For ingen erhvervsvirksomhed kan på længere sigt klare sig ved kun at ansætte sælgere. Heller ikke dansk musikliv.

Gunnar K. Madsen
DANSK ROCK SAMRÅD