Markante nedskæringer for rytmisk musik

Markante nedskæringer for rytmisk musik
Statens Musikråd har nu offentliggjort sine besparelser på musiklovens frie midler:
I alt 18.8 millioner kroner.Kulturministeriets ønske om at spare særligt markant på de innovative kunstområder og musikkens vækstlag er tydeligt fremgået af ministerens prioriteringer på trods af modstridende politiske udtalelser. Den gennemsnitlige besparelse på 15,4 % på Musiklovens Frie Midler angår nemlig altovervejende den nyeste musik og dette vækstlags netværk.

Kulturministeren og regeringens ret til at prioritere besparelsesområderne er indiskutabel.

Men ROSA – Dansk Rock Samråd ønsker at knytte følgende kommentarer til besparelserne:

Udover at blive direkte ramt af besparelser til aktiviteter og drift med knap 25 % rammes vort kerneområde – den nye musik og dermed vækstlaget i dansk rock – desuden af den voldsomme beskæring på 80 % af Transportstøtten.

ROSAs tilskudsordninger har gennem mere end 20 år hjulpet, ydet støtte til og bidraget til udviklingen af den seriøse rockmusik og musiklivets aktører – når der var behov og efterspørgsel samt kunstnerisk belæg for det.

Transportstøttens særlige opdrag har især været at sikre og understøtte decentralitet, mobilitet og selvforvaltning i musiklivet.

Sammenholdt med de mange andre større og mindre besparelser indenfor den rytmiske musik er der sket en markant svækkelse af dette musikområde – der i forvejen har nydt den ringeste offentlige bevågenhed både økonomisk og institutionelt!

Vækstlaget i dansk musikliv består ganske enkelt af en lang række af uafhængige musikere, komponister, formidlere og initiativtagere, der i musikkens tidlige udviklingsfase varetager alle økonomiske og praktiske opgaver udover de kunstneriske.
Det voldsomme boom, der igennem 20 år har været på området, skyldes snarere fraværet af topstyring end det modsatte. Det kan henføres direkte til det enkelte menneskes flid, kreativitet og virketrang.
Den decentraliserede støttepolitik har i samme periode vist sin duelighed – og nødvendighed.

Det er til stor skade for samfundet, at denne respekt for selvforvaltning nu trædes under fode.

Gunnar K. Madsen
Daglig leder
ROSA – Dansk Rock Samråd
86 12 84 44 / 20 99 84 44