Musik til SPOT Festival 2007: Deadline 10. januar


Planlægningen af SPOT Festivalen 2007 er i fuld gang, og det er nu, orkestre og kunstnere kan ansøge om at deltage i festivalen, som foregår 1. – 2. juni 2007.
Også musikbranchen kan foreslå danske eller nordiske orkestre til SPOT Festivalen, som er den 13. i rækken.
Deadline for både ansøgninger og forslag er onsdag 10. januar 2007.

Musikbranchen:
Booking, management, pladeselskaber, koncertarrangører, medier m.fl. opfordres hermed til at foreslå danske/nordiske orkestre til SPOT Festival 2007.
– Skriftlig ansøgning inklusiv oplysning om kontaktperson og booking-kontakt, pr-materiale samt lyttemateriale (tre eksemplarer) sendes til nedenstående adresse.

 

Tjekliste
 Ansøgningsmaterialet til SPOT 2007 skal indeholde:

– Skriftlig ansøgning (2 kopier)

– Kontaktinformation for orkestret

– Booking (kontaktinfo)

– PR-materiale (2 kopier)

– Lyttemateriale (3 kopier)

 

Orkestre:
Orkestre/kunstnere for hvem en showcase på SPOT Festivalen har national og/eller international relevans, opfordres hermed til at indsende ansøgningsmateriale til SPOT Festival 2007.
– Skriftlig ansøgning inklusiv oplysning om kontaktperson og booking-kontakt, pr-materiale samt lyttemateriale (tre eksemplarer) sendes til nedenstående adresse.

Programmet til SPOT Festivalen sammensættes dels ud fra det indsendte materiale fra orkestre og branche, dels af grupper/solister som er med til at tegne den aktuelle danske og nordiske scene.
Det endelige program fastlægges af ROSA i samarbejde med et eksternt kunstnerisk udvalg på 3-4 musikkyndige personer.
SPOTs overordnede mål er at understøtte kvalitetsmusikkens muligheder såvel på nationale som internationale markeder.

SPOT Festival
c/o ROSA – Dansk Rock Samråd
Saltholmsgade 22
8000 Århus C.

Deadline: Onsdag 10. januar 2007