Musikeksport med Danmark som forbillede

Danmark er foran vore nabolande, når det gælder musikpolitiske organisationers ekspertise i at hjælpe rytmisk musik ud over landegrænserne – senest har ministre fra Ungarn og Finland haft møder om den danske model med ROSA – Dansk Rock Samråd under Midem Festivalen i Cannes.

Relativt meget dansk musik eksporteres til udlandet, og især to ting i den danske kulturpolitik gør den store forskel: Forhåndsbevillinger – og ekspertise i at afvikle egne arrangementer, mener ROSAs leder Gunnar Madsen.

midem - m. ungarsk kulturminister Andras Bozoki.

ROSAs leder Gunnar Madsen (tv) og den
ungarske kulturminister Andras Bozoki taler
musikeksport under Midem Festivalen
i Cannes (Foto: Henrik Friis).

– Forhåndsbevillinger til musikarrangementer er en forudsætning for at få et godt resultat af en satsning. Så kan vi arbejde ud fra tidlige beslutninger og gennemføre tingene som planlagt, og her adskiller Danmark sig fra de fleste andre lande: Når udenlandske organisationer går i gang med et musikarrangement, er de hele tiden nødt til at fund-raise samtidig, og det umuliggør ordentlig planlægning. Økonomien skal som det første være på plads, så man ved hvad man har at gøre godt med, siger Gunnar Madsen.

Den anden ting, som adskiller danske musikorganisationer fra de fleste udenlandske søsterorganisationer, er ekspertisen i at afvikle egne arrangementer. ROSA og det ROSA-støttede musikinitiativ MXD (Music Export Denmark) er stort set alene om selv at afvikle større arrangementer som den hjemlige SPOT Festival og showcases som eksempelvis Nordic Nights på den netop overståede musikfestival South By SouthWest i Austin, Texas. Ekspertisen i at afvikle egne arrangementer er med til at forhindre fiaskoer.

midem - m. finsk kulturminisater Tanja Karpela

Den finske kulturminister Tanja Karpela holdt
også møde i Cannes med Gunnar Madsen om
den danske model for musikeksport. Også
udenrigshandelsminister Mari Kiviniemi
deltog.

Gunnar Madsen ser samtalerne med ministrene fra Finland og Ungarn på Midem Festivalen
– og den mulige systemeksport af den danske model for offentlig støtte og udvikling af den
rytmiske musikscene – som en mulighed for at produktudvikle modellen. Både til gavn for andre og os selv.

Og så er ROSAs leder ikke uvant med at give en hånd med uden for landets grænser: Gennem ti år har han været sparringspartner for det offentlige i Norge. Nordmændene var da også først med at tilslutte sig den danskarrangerede nordiske showcase i Austin.

– De så simpelthen, at vi fik mere ud af koncerterne, siger Gunnar Madsen. Siden er Finland, Island og Sverige kommet med.