Om koncerten

Lyd på Århus – koncert på Officerspladsen

Torsdag den 21. maj kl. 15 – 17.15

 Ideen:

I 2009 fejrer Århus by 100 året for Landsudstillingen i 1909 – en begivenhed som fik afgørende betydning for Århus som kultur- og uddannelsesby, og som for alvor satte byen på landkortet som Jyllands hovedstad. Jubilæet markeres året igennem ved en række arrangementer under fællestitlen Dialog 09. www.dialog09.dk

Med økonomisk støtte fra Århus Kommune og DMF Århus søsætter Dansk Rock Samråd et projekt som tager udgangspunkt i musikkens rolle i Århus. 

I samarbejde med Musikvidenskabeligt Institut, Visit Århus, Lokalarkivet, forfatter Jørgen Nielsen og historiker Lars Holleufer er såvel den århusianske musikhistorie som den oprindelige tanke og ånd bag landsudstillingen i 1909 blevet analyseret. Herefter har arbejdsgruppen udvalgt en række musikalske nedslag fra forskellige perioder og områder som har haft væsentlig indflydelse på udviklingen af det århusianske musikliv. (musikken skabt til Landsudstillingen, Vennelyst revyerne, Salonmusikken omkring Varna Pavillonen,  Den Århusianske Jazzscene, Århus som rock by i 80´erne)

Nedslagene tager udgangspunkt i de mest betydningsfulde komponister, arrangører og kunstnere i de forskellige perioder, og der knyttes små anekdoter og historier til det enkelte musikstykke, komponisten eller den specielle form musikken blev skabt i, så publikum får nogle små præcise indblik i en periodes musik, og har noget historie at knytte musikken op på.

 

Over 50 Århus-musikere fra alle generationer og grene af byens musikliv er blevet samlet for at vække musikken til live igen i såvel gendannede orkestre fra dengang som i helt nye og friske konstellationer. Blandt de medvirkende kan nævnes Dorthe Kollo, Blood & Sweat Drum´n´Bass Big Band, BliGlad, Tears m. Allan Mortensen og Suppe, Steg og Is m. Henning Stærk.

 

Det musikalske kombineres med en visuel side, hvor VJ Andreas Steen Sørensen i alle sceneskiftene laver et show der passer til musikken med udgangspunkt i billeder og gamle film fra byen. Lokalarkivet ved Hovedbiblioteket i Århus råder over en stor samling, som de velvilligt har stillet til rådighed. De små historier omkring musikken samles i en folder som alle publikummer får udleveret ved koncerten.

Den 2 timer lange koncert finder sted på Officerspladsen ved Ridehuset den 21. maj 2009 kl. 15 – kl. 17.15. Der er gratis entré og plads til ca. 3.000 gæster.