Seks danske bands til by:Larm i Kristiansand

Seks danske bands til by:Larm i Kristiansand
Henrik Friis

Med seks indslag er dansk rock flot repræ­senteret ved den norske By:Larm-festival, der i år finder sted i Kristiansand 7.-9. marts.

Swan Lee, Blue Foundation, Envelope, Barra Head, Baby Woodrose og L.O.C., er blandt de over 100 grupper og acts, der giver koncert/showcases fra 14 scener placeret rundt om i den norske havneby. Alle præsenteret af ROSA i samarbejde med Venue Fonden og med støtte af Kopifon.

by:Larm er den største festival for rock- og popmusik i Norge og har eksisteret i fem år.

Den flytter sig fra by til by fra år til år, men ellers minder den på mange områder om SPOT Festivalen via dens målsætning om først og fremmest at tage musikken alvorligt.

– Vi har samarbejdet med by:Larm siden festivalens start, og lige som SPOT er det en festival, der er meget velbesøgt at den nationale musikbranche. For danske bands, der gerne vil slå igennem på det norske marked, er by:Larm ikke til at komme uden om. Så på den måde passer festivalen også fint ind i vores strategi om at præsentere danske talenter for den udenlandske branche, siger Gunnar Madsen og understreger sin argumentation ved at pege på at ROSA tidligere har præsenteret navne som Kashmir, Tina Dickow og Superheroes på den norske festival.