SPOT festival 2008

 

Musik til SPOT-festival
Planlægningen af SPOT Festivalen 2008 (6.-7. juni) er i fuld gang, og det er nu, orkestre og kunstnere, for hvem en showcase på SPOT Festivalen har national og/eller international relevans, kan ansøge om at deltage i festivalen. Også musikbranchen – booking, management, pladeselskaber, koncertarrangører, medier m.m. – kan foreslå danske eller nordiske orkestre til SPOT Festivalen.

Ansøgningsprocedure
Al ansøgning til SPOT Festival 2008 foregår elektronisk. Fra 1. december 2007 kan der på www.spotfestival.dk/tilmelding laves tilmeldinger til festivalen – følg de angivne instrukser for hvordan oplysninger om band, kontaktperson, booking-kontakt, pr-materiale samt lyttemateriale uploades.

Ansøgningsfrist: 15. januar 2008.
Programmet til SPOT Festivalen sammensættes dels ud fra det indsendte materiale fra orkestre og branche, dels af grupper/solister som er med til at tegne den aktuelle danske og nordiske scene. Det endelige program fastlægges af ROSA – Dansk Rock Samråd. SPOTs overordnede mål er at understøtte kvalitetsmusikkens muligheder såvel på nationale som internationale markeder.