Tak Jacob

Med Jacob Eriksens alt for tidlige død har dansk musikliv mistet en betydende personlighed.

Indtil den ulykkelige dag i 2006, hvor han ramtes af den første blodprop, var han en afholdt og dynamisk formand for ROSA og dermed også for SPOT Festivalen.

Det er ikke altid en nem sag at forene de kunstneriske værdier med et kulturpolitisk arbejde – slet ikke indenfor en meget kommercielt funderet genre som rock- og popmusikken. Men Jacob magtede at holde sammen på både dagsorden, bestyrelse og målsætninger. Hans store vid, den skarpe replik – og især hans hæderlighed og rummelighed –  gjorde ham til et naturligt midtpunkt.

Jacob svigtede aldrig musikken, sagen eller formålet. Og hans stærke humoristiske sans tillod ham aldrig de firkantede løsninger. ROSAs sekretariat havde både gavn og glæde af Jacobs integritet og overblik. Ikke mindst udviklingen af SPOT Festivalen lå Jacob stærkt på sinde. Som sangskriver kendte han til betydningen af at opbygge netværk og dele viden.


Som kunstner var han een af vore bedste ambassadører såvel udadtil som i hans egne kredse – troværdig og ihærdig.

Måske fordi han selv var en respekteret sangskriver.

Måske bare fordi han var sig selv.


Gunnar K. Madsen

ROSA – Dansk Rock Samråd & SPOT Festival

Aarhus den 29. april 2014

– – –
NB: Når SPOT Festivalen torsdag 1. maj kl. 20.00 sættes i gang på Train i Aarhus, vil vi mindes Jacob Eriksen med 1 minuts stilhed. Og fredag vil alle scener blive åbnet med Jacobs musiks spillet over anlæggene.