Turné-støtte 1999

Turné-støtte 1999
ROSA gav i 1999 følgende orkestre/solister støtte til turné-virksomhed i Danmark:

Club Lust
Düreforsög
Laura Illeborg
Marie Frank
Mark Linn
Maya Albana
Melanies
Natural Born Hippies
Pocket Life
Skibet er Ladet Med
Superfuzz
Tina Dickow
UnderUnder