Udenfor Sæsonen: Eksperiment og tilløbsstykke

Udenfor Sæsonen: Eksperiment og tilløbsstykke
Af Henrik Friis. Foto: Michael Callesen

Det eneste der er sikkert med Udenfor Sæsonen, er at det ændrer form. Alligevel – eller måske derfor – har dette musikalske initiativ og eksperiment her i sit tredje leveår formået at blive et decideret tilløbsstykke, hvor alle tre aftener var totalt udsolgte. Både torsdag på Hotel Sandvig og fredag på møbelfabrikken i Nexø med 220 tilskuere hver dag, og lørdag i Musikhuzet i Rønne med næsten det dobbelte antal. Og med en efterspørgsel, der antyder, at man let kunne have solgt det dobbelte antal billetter.

Dicte og Steffen Brandt – med Ensemble
MidtVest i baggrunden.

Som det snart er ”traditionen” med dette musikalske forsøg under Bornholms Kulturuge, ændrede Udenfor Sæsonen igen form i år. De samarbejdende solister var skåret ned fra seks til fire – Steffen Brandt, Lars H.U.G., Dicte W. Madsen og Henriette Sennenvaldt. Til gengæld blev de understøttet af ensemble MidtVests fire strygere, som var med til at tage de fire solisters sange i helt nye retninger. Og denne kombination af den rytmiske og klassiske verden blev der taget utroligt godt imod. Både fra tilskuere og fra musikere.

– Jo, det virkede. Jeg tror, vi kan konkludere, at det nytter noget at ville det uforudsigelige. Publikum imødekommer faktisk, at man eksperimenterer, siger Bornholms Regionskommunes kulturkoordinator Gitte Grønfeld Wille, der sammen med Steffen Brandt, Per Kofoed Andersen fra Musikhuzet i Rønne og ROSAs leder Gunnar Madsen er ”baggrundsgruppen” for Udenfor Sæsonen.

Intimstemning i Musikhuzet med 2004-
udgaven af Udenfor Sæsonen.

– Årets udgave var præget af meget forskellige musikere, og projektet spændte vidt, men ikke for vidt. Og for os understregede det vigtigheden af, at man stimulerer publikums sanser. Jeg tror det publikums-payback, vi får for at fastholde den profil, netop kommer til udtryk i den stærkt øgede interesse med udsolgte koncerter og styrket interesse fra medierne. Vi har fået rigtigt mange uopfordrede roser for det her projekt – man er simpelthen blevet klar over, at der sker noget helt specielt på Bornholm i de dage, siger Gitte Grønfeld Wille.

Henriette Sennenvaldt i følt samspil
med strygerne.

På grund af årets specielle sammensætning af musikere, kunne Udenfor Sæsonen ikke komme så meget rundt på Bornholm, som det var tilfældet med de to forgængere, hvor man i høj grad levede op til målsætningen om at skabe anderledes rammer om musikken på en ægte ø-rundtur. Det har været eneste punkt, hvor man har kunnet mærke uopfyldte forventninger i år. Bliver det rettet til næste år?

Gitte Grønfeld Wille: – Måske. Vi tager fat på næste års planlægning på et senere tidspunkt. Men vi forbeholder os retten til at eksperimentere. Det eneste vi ved lige nu er, at musikere med forskellige baggrunde skal kunne mødes. Sagt lidt omskrevet: Musikere mødes og noget nyt opstår.